Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

 

“ Dengan ini , Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janiji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”